์Network and System Service

IMG_0620

Installation Server Service

Installation Server Service

บริการงานด้านติดตั้ง Server
บริษัทสยามแอดแวนเทค จำกัด ให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆ ทั้งกลุ่มธุรกิจเล็กรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจใหญ่
โดยทีมงานผู้ชำนาญการด้านบริการออกแบบและติดตั้ง Server

servicemind

Network Service

Network Service

ให้บริการงานด้านเน็ตเวิร์ก (Network System)

a

ออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK

ออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK

ระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK คือ การนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่อง มาต่อเชื่อมโยงกัน ให้เป็นเครือข่าย เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระบบ LAN จะเป็นเครือข่ายภายในที่มีขอบเขตเล็กที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ใช้ในบ้าน องค์กร บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ภายในองค์กร

PABX Service

Univerge SV8100 Comunication Server

NEC Univerge SV8100

ตู้สาขารุ่นล่าสุดจาก NEC รองรับเทคโนโลยี การส่งข้อมูลเสียงผ่านอินเตอร์เนตโปรโตคอล(VoIP) และระบบเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ

Univerge SV8100 ตู้โทรศัพท์สาขาที่มีความแข็งแกร่ง เต็มไปด้วยคุณลักษณะที่หลากหลาย

NEC PABX รุ่น SL-1000

NEC PABX SL1000

เป็นโทรศัพท์แบบ Hybrid Design คือสามารถต่อหัวเครื่องโทรศัพท์ แบบ Key Telephone หรือ Single line ได้ใน Port เดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของ แผงวงจร

Mobile Interface System

Cellroute จาก TelecomFM GSM GATEWAY เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์บนโต๊ะทำงาน โทรออกผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์พื้นฐานทางไกลต่างพื้นที่ได้ ในอัตราโปรโมชั่นเหมาจ่าย โดยการนำอุปกรณ์ Fixed Wireless Terminal มาเชื่อมต่อกับตู้สาขา (PABX) ขององค์กร

rule

มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท

มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท ฯ (Standard PABX After Sale)

สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic, NEC

ภายหลังจากท่านมีคำสั่งซื้อตู้สาขาโทรศัพท์กับบริษัทฯ ท่านจะได้รับบริการหลังการขาย จากบริษัทฯ หลังส่งมอบงานติดตั้งแล้ว