หมวดหมู่ : PABX Service

NEC Univerge SV8100

ตู้สาขารุ่นล่าสุดจาก NEC รองรับเทคโนโลยี การส่งข้อมูลเสียงผ่านอินเตอร์เนตโปรโตคอล(VoIP) และระบบเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ

Univerge SV8100 ตู้โทรศัพท์สาขาที่มีความแข็งแกร่ง เต็มไปด้วยคุณลักษณะที่หลากหลาย

NEC PABX SL1000

เป็นโทรศัพท์แบบ Hybrid Design คือสามารถต่อหัวเครื่องโทรศัพท์ แบบ Key Telephone หรือ Single line ได้ใน Port เดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของ แผงวงจร

Mobile Interface System

Cellroute จาก TelecomFM GSM GATEWAY เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์บนโต๊ะทำงาน โทรออกผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์พื้นฐานทางไกลต่างพื้นที่ได้ ในอัตราโปรโมชั่นเหมาจ่าย โดยการนำอุปกรณ์ Fixed Wireless Terminal มาเชื่อมต่อกับตู้สาขา (PABX) ขององค์กร

มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท

มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท ฯ (Standard PABX After Sale)

สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic, NEC

ภายหลังจากท่านมีคำสั่งซื้อตู้สาขาโทรศัพท์กับบริษัทฯ ท่านจะได้รับบริการหลังการขาย จากบริษัทฯ หลังส่งมอบงานติดตั้งแล้ว