หมวดหมู่ : PABX Service

Mobile Interface System

Cellroute จาก TelecomFM GSM GATEWAY เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์บนโต๊ะทำงาน โทรออกผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์พื้นฐานทางไกลต่างพื้นที่ได้ ในอัตราโปรโมชั่นเหมาจ่าย โดยการนำอุปกรณ์ Fixed Wireless Terminal มาเชื่อมต่อกับตู้สาขา (PABX) ขององค์กร