หมวดหมู่ : Network and Sytem Service

งาน Fusion Splice คุณภาพ

งาน Fusion Splice คุณภาพ จากทีมงาน SAT ยินดีให้คำปรึกษา […]

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
? เพื่อสร้างความพึงพอใจและครบถ้วนในการให้บริการกับลูกค้า
? เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท
? เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัท และขยายธุรกิจให้มีความมั่นคง