หมวดหมู่ : CCTV System

starcam

กล้องวงจรปิด ราคาย่อมเยาว์ ที่คุณสามารถเป็นเจ้าของ และด […]

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
? เพื่อสร้างความพึงพอใจและครบถ้วนในการให้บริการกับลูกค้า
? เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท
? เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัท และขยายธุรกิจให้มีความมั่นคง

Contact us

1.| General Manager

คุณเอกวัฒน์ ไทยสยาม

089-2052381

มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท

มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของบริษัท ฯ (Standard PABX After Sale)

สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic, NEC

ภายหลังจากท่านมีคำสั่งซื้อตู้สาขาโทรศัพท์กับบริษัทฯ ท่านจะได้รับบริการหลังการขาย จากบริษัทฯ หลังส่งมอบงานติดตั้งแล้ว