ออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2014 หมวดหมู่ Network and Sytem Service

ออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK

ระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK คือ การนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่อง มาต่อเชื่อมโยงกัน ให้เป็นเครือข่าย เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระบบ LAN จะเป็นเครือข่ายภายในที่มีขอบเขตเล็กที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ใช้ในบ้าน องค์กร บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ภายในองค์กรจะประกอบด้วยเครือข่ายอย่างน้อย 1 เครือข่าย ระบบ WAN จะเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโครงข่ายต่างๆเข้าด้วยกัน โดยครอบคลุมพื้นที่ระดับประเทศหรือข้ามทวีป ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทาง เชื่อมต่อสาขาที่อยู่คนละจังหวัด คนละประเทศ เข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท หรือระบบดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งจะเชื่อมต่อผ่าน Leased Line , ADSL, ISDN

เหตุใดจึงต้องติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK ก็เพราะว่า เราจะต้องสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งข้อมูลให้กัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือตลอดใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่นเครื่องพิมพ์ รับ-ส่ง Files Email หรือรูปภาพ

 

ระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, NETWORK อย่างง่ายในสำนักงาน เป็นอย่างไร ก็คือ การติดตั้งเป็นระบบ Workgroup หรือที่เรียกว่า Peer to Peer เหมาสมกับเครือข่ายขนาดเล็ก จำนวนคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก ทุกเครื่องจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน เพราะจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้บริการ และ รับบริการ (เป็นทั้ง Server และ Client) ทุกเครื่องต้องกำหนดสิทธิของตนเองในการแชร์ของแต่ละเครื่อง ไม่มีการรับนโยบายมาจากเครื่องอื่น ไม่จำเป็นต้องมีเครื่อง Server มีค่าใช่จ่ายต่ำ ดูแลง่าย

ระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, NETWORK แบบเต็มรูปแบบ หรือเป็นระบบ Domain จะเหมาะสมกับเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีเครื่อง Client เป็นจำนวนมาก เพราะใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ เช่น Windows Server2008 จึงต้องมีการจัดตั้ง เครื่องใดเครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็น Server ทำให้ดูแลจัดการเครือข่ายได้ง่ายเพราะกำหนดที่เครื่อง Server เพียงเครื่องเดียว เครื่อง Server จะลดงานที่ซ้ำซ้อนเพราะจะเก็บข้อมูลที่ Server เพียงเครื่องเดียว เครื่อง Client จะต้องเข้าไปใช้งานหรือ Update ที่เครื่อง Server เท่านั้น มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี เพราะกำหนดนโยบายทั้งหมดอยู่ที่เครื่อง Server แต่จำเป็นที่ต้องมีผู้ดูแลระบบ (Admin) อย่างน้อย 1 คนเสมอ

 

 

 

 

 

ระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, NETWORK ประเภทเดินสาย จะเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงที่สุด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มีความเร็ว 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps จนถึง 10 GBps ในปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายจะประกอบด้วย

– คอมพิวเตอร์ ที่มีการ์ดแลนด์ (Network Interface Card) มี Port RJ-45 ในการเชื่อมต่อสัญญาน ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง มักจะมี Port นี้ติดตั้งอยู่ในเมนบอร์ด ผู้ใช้จึงไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมอีกแต้อย่างใด

 

– สาย UTP (Unshielded Twisted Pairs) มีทั้งสายแบบใช้เดิน ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ประกอบด้วยสายคู่บิดเกลียว 4 คู่ หุ้มพลาสติก ต่อเข้ากับหัว RJ-45 ตัวผู้ เพื่อไว้เสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสวิทซ์ มีอยู่หลายประเภท เช่น CAT 5 จะรองรับความเร็วได้สูงถึง 100 Mbps, CAT 5 e จะรองรับ 100/1000 Mbps และ CAT 6 จะรองรับที่ 1/10 Gbps และความยาวสายจะต้องไม่เกิน 100 เมตร

– สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เป็นสายสัญญาณแสงในการรับส่งข้อมูล แทนสัญญาณไฟฟ้า ส่งสัญญาณได้ไกล สูญเสียน้อย ไม่ถูกรบกวน มีอยู่ 2 ชนิดแบบ Muti Mode 500-1000 เมตร เหมาะใช้ในอาคารมีราคาถูก กว่าแบบ Single Mode ที่สามารถส่งได้ไกลถึง 100 KM ซึ่งมีราคาแพง

– Switch เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณหลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน

– Modem เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไปยังระบบอินเตอร์เน็ท ไปยัง ISP ( True , TOT , CAT )

– Router เป็นอุปกรณ์ เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเข้าหากัน ระหว่างสาขา กำหนดเส้นทาง ของข้อมูลว่าจะไปเส้นทางใด ที่ออกไปนอกเครือข่าย สู่วง WAN อินเตอร์เน็ท

ระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, NETWORK ประเภทไร้สาย ที่จะส่งสัญญาณ ไร้สายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Wireless ADSL Router ซึ่งไปแทน ADSL Modem ระบบเครือข่ายแลน LAN,WAN,NETWORK แบบไร้สาย จะประกอบด้วยอุปกรณ์แบบมีสาย และเพิ่มเติมส่วน ซึ่งมีเสาอากาศออกมาด้วย หรือ จะเป็นแบบที่เรียกว่า Access Point จะมีเสาสัญญาณไว้กระจายคลื่น และ port RJ-45 เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบ LAN ของระบบ

 

ระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, NETWORK กับระบบ IP PABX ตู้สาขาโทรศัพท์ แบบไอพี สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้าระบบ วง LAN ของเราได้ โดยระบบตู้สาขาจะส่งผ่านข้อมูลเสียง ไปยังระบบ NETWORK ของเรา เราสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ชนิด IP ต่อเข้ากับวง LAN โดยไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์เพิ่มเติม หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องรับโทรศัพท์ หรือสามารถส่งสัญญาณเสียงผ่าน ระบบ Network ไปยัง ตู้สาขาอื่น เพื่อเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน สามารถทำ Remote เพื่อมาแก้ไขโปรแกรม ผ่านทาง อินเตอร์เน็ทได้ หรือส่งข้อมูลติดต่อกับระบบ Call Center ผ่านระบบ LAN ได้

บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, Network อะไรบ้าง

  1. รับออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, Network อย่างง่ายตามงบประมาณที่ท่านมีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด ทั้งระบบเครือข่าย LAN, WAN, Network แบบเดินสาย (Wire LAN) และแลนไร้สาย (Wireless LAN)
  2. รับออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, Network แบบเต็มรูปแบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งเป็นการเดินสายภายในอาคารด้วยสาย UTP CAT5, CAT5e, CAT6 ที่จะรองรับเครือข่ายแบบ Giga Bps และสาย Fiber optic เพื่อเชื่อมระหว่างอาคาร พร้อมอุปกรณ์ Bridge เพื่อเพิ่มระยะการใช้งานของระบบเครือข่ายให้กว้างไกลมากขึ้น
  3. รับปรับปรุง เครือข่ายที่มีอยู่เดิม จัดเก็บสาย LAN ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้ RACK 19? และ Patch Panel เพื่อทำให้ง่ายและสะดวกในการทำ Maintenance ระบบเครือข่ายต่อไป
  4. รับ Upgrade ระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, จากระบบ 10/100 Mbps เป็นระบบ Gbps โดยการจัดเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย Switch Router และอุปกรณ์ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  5. รับปรึกษาดูแล แก้ไข บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายของท่านเป็นสัญญารายปี
  6. จัดหาอุปกรณ์ Access Point, Wireless, Switch, Manage Switch, ADSL Router, Firewall, Print Server ตั้งแต่สำนักงานขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  7. เชื่อมต่อสำนักงานหลายๆสาขาด้วย Router แบบ VPN เพื่อเชื่อมระบบ NETWORK ระหว่างสาขาใช้ข้อมูลร่วมกัน
  8. ติดตั้งวางระบบ Multi WAN เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทหลายสายเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันเส้นใดเส้นหนึ่งขัดข้อง หรือแชร์ร่วมกัน กำหนด Bandwidth ของแต่ละผู้ใช้งาน กำหนดเส้นทางออก ของอินเตอร์เน็ท ว่าออกไปเส้นหลักเส้นใด มี Server คอยดูแลเก็บ Log ของผู้ใช้งาน
  9. ติดตั้งกล้องวงจรปิด IP Camera ผ่านระบบ NETWORK คอยควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ในสำนักงานที่อยู่อาศัย ให้กล้องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับคุณ ผู้บริหารสามารถมองเห็นการทำงานได้โดยละเอียดทุกซอกทุกมุม ช่วยควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอยตรวจสอบการเข้า-ออก บุคคลได้เป็นอย่างดี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *